Marcin Szymielewicz Mediator Koszalin

Mediacje stacjonarne.

Mediacje stacjonarne.

Mediacje stacjonarne (z zasady) przebiegają w następujący sposób (warto zauważyć, że nie zawsze wszystkie etapy są konieczne, a proces mediacji może być dostosowany do konkretnych potrzeb i warunków danego konfliktu):

  1. Umówienie sesji- mediator umawia pierwsze wspólne spotkanie lub spotkania indywidualne ze stronami.
  2. Otwarcie sesji- mediator rozpoczyna spotkanie, przedstawia zasady mediacji, objaśnia swoją rolę i zapewnia uczestników o neutralności oraz poufności procesu.
  3. Prezentacja punktu widzenia- każda ze stron ma możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia, opisania problemu, oraz wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań.
  4. Negocjacje i poszukiwanie rozwiązania- mediator pomaga stronom w identyfikowaniu obszarów wspólnego zrozumienia, pomaga w formułowaniu propozycji rozwiązania, a także wspiera negocjacje między stronami.
  5. Uzgodnienie porozumienia- jeśli strony osiągną porozumienie, mediator pomaga spisać je w formie ugody.
  6. Zakończenie sesji- mediator wyjaśnia jakie są dalsze kroki do podjęcia w celu zatwierdzenia ugody przez sąd.
IMG_1203

Mediacje stacjonarne, to forma rozwiązywania konfliktów, w której mediator spotyka się osobiście z uczestnikami sporu. Takie spotkanie umożliwia bezpośredni kontakt ze stronami, ich emocjami i pozwala na pełniejsze zrozumienie źródła sporu.

Mediacje stacjonarne dla:

1

Przedsiębiorców i klientów:

Rozwiązują spory biznesowe, w tym te między przedsiębiorcami a konsumentami, oraz pomagają w negocjacjach handlowych i umowach.

2

Rodzin:

W przypadkach sporów rodzinnych, takich jak sprawy rozwodowe czy spadkowe, mediacje umożliwiają zachowanie poufności i komfortu.

3

Pracowników i pracodawców:

Mediacje mogą pomóc rozwiązać spory pracownicze, takie jak konflikty na linii pracownik-pracodawca, problemy dotyczące warunków pracy, czy różnice zdań w kwestiach zarządzania.

Nie pozwól, aby konflikty zakłóciły Twój spokój

Sprawdźmy jak mogę Ci pomóc

Adres

75-501 Koszalin, ul. Piłsudskiego 11-15, lok. 104.

Telefon

+48 606-36-36-51

E-mail

marcin.szymielewicz@gmail.com

Przekształć spory w rozwiązania

Uzupełnij formularz, a skontaktuję się z Tobą.

Dane kontaktowe