Kto chce, szuka sposobów. Kto nie chce, szuka powodów.

Mediacje to...

Mediacje to…

nie tylko efektywna, ale również najszybsza i najbardziej ekonomiczna ścieżka do rozstrzygnięcia sporów, zarówno w sferze prawnej, jak i osobistej.

Mój cel? Znalezienie rozwiązań, które są nie tylko szybkie i skuteczne, ale przede wszystkim przyczyniają się zakończenia konfliktowej sytuacji. Gwarantuję bezstronność, neutralność i poufność – kluczowe elementy, które czynią mediację procesem godnym zaufania. Dzięki mediacjom, możliwe jest osiągnięcie ugody, która po zatwierdzeniu przez sąd zyskuje moc prawną ugody zawartej przed sądem, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy.

Zapraszam do skorzystania z moich usług aby razem znaleźć najlepszą drogę do rozwiązania Twoich problemów.

Marcin Szymielewicz Mediator Koszalin

Sprawdź jak mogę Ci pomóć

Marcin Szymielewicz

Adwokat, trener, mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Koszalinie i Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Absolwent Praktycznej Psychologii Społecznej na SWPS w Warszawie.

Mediacje stacjonarne

Mediacje stacjonarne oferują unikalną możliwość bezpośredniego dialogu, co często przyspiesza osiągnięcie porozumienia i wzajemne zrozumienie. Takie spotkanie umożliwia bezpośredni kontakt ze stronami, ich emocjami i pozwala na pełniejsze zrozumienie źródła sporu.

Mediacje online

Oferują dostępność, oszczędność czasu i kosztów, a także zapewniają skuteczną komunikację między stronami. Dzięki temu, są idealnym rozwiązaniem zarówno dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie efektywność i elastyczność w procesie rozstrzygania konfliktów, jak i osób fizycznych.

Konsultacje

Chętnie Ci pomogę. Oferuję doradztwo w zakresie prawa, mediacji, negocjacji oraz pozostałych polubownych metod rozwiązania sporów. Mój cel to dostarczenie skutecznych i korzystnych rozwiązań bez konieczności angażowania sądów.

Szkolenia

Prowadzę szkolenia z zakresu prawa, mediacji, negocjacji, i rozwoju osobistego. Szkolenia te mają na celu rozwijanie umiejętności praktycznych, zwiększanie efektywności w rozwiązywaniu sporów i umacnianie kompetencji negocjacyjnych.

Blog

Na moim blogu znajdziesz artykuły, porady oraz ciekawostki z zakresu prawa, mediacji i negocjacji. Blog jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, która ma na celu edukowanie i informowanie o aktualnych zagadnieniach z zakresu prawa, negocjacji i mediacji.

O mnie...

Od ponad 10 lat jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Cegielska Kaszubski Szymielewicz Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Koszalinie. Moja główna działalność zawodowa to obszar prawa cywilnego oraz gospodarczego. Od 2018 roku jestem aktywnie zaangażowany w działalność mediacyjną- zostałem wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Koszalinie i Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Działam czynnie w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Koszalinie. W 2022r. uzyskałem kwalifikacje rynkową ,,Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych’’ do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jestem absolwentem Praktycznej Psychologii Społecznej na SWPS w Warszawie.

W swojej praktyce łączę wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, mediacji i psychologii. Podstawą jest dla mnie interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów moich Klientów, szukanie alternatywnych dróg i rozwiązań.

Kim jest mediator?

Mediator to neutralna i bezstronna osoba, której rola polega na prowadzeniu mediacji w celu pomocy stronom w rozwiązaniu konfliktu. Jego zadaniem jest wspieranie stron w procesie negocjacji, komunikacji i poszukiwania wspólnego rozwiązania. Mediator powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Stałym mediatorem jest osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Z jaką sprawą mogę przyjść do mediatora?

Z usług mediatora można skorzystać w przypadku różnorodnych sporów i konfliktów, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Mediacja może być prowadzona w sprawach, w których jest możliwe zawarcie ugody, w tym: gospodarczych, cywilnych, pracowniczych i rodzinnych (w zakresie alimentów, sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem).

Kiedy mogę się zgłosić do mediatora?

Do mediatora można się zgłosić na każdym etapie trwania sytuacji konfliktowej, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie (na każdym etapie, za zgodą stron procesu).

Czym się różni mediacja od postępowania sądowego?

Postępowanie sądowe to postępowanie odbywające się przed sądami, w oparciu o sformalizowaną procedurę zgodną z przepisami prawa cywilnego, administracyjnego lub karnego, przy ścisłym zachowaniu obowiązujących zasad.

Mediacja jest dobrowolna i znacznie bardziej elastyczna niż postępowanie sądowe. Pozwala stronom na aktywny udział w rozwiązywaniu konfliktu i jest zorientowana na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony sporu.

Nie pozwól, aby konflikty zakłóciły Twój spokój

Sprawdźmy jak mogę Ci pomóc

Adres

75-501 Koszalin, ul. Piłsudskiego 11-15, lok. 104.

Telefon

+48 606-36-36-51

E-mail

marcin.szymielewicz@gmail.com

Przekształć spory w rozwiązania

Uzupełnij formularz, a skontaktuję się z Tobą.

Dane kontaktowe