Mediacja

Geneza mediacji

Spis treści Wprowadzenie do mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów Mediacja, jako metoda polubownego rozstrzygania sporów, ma swoje korzenie już w najstarszych cywilizacjach. Współcześnie, stając się coraz bardziej popularna, mediacja odgrywa kluczową rolę w systemie sprawiedliwości cywilnej, także w Polsce. W tym artykule, przybliżamy jej bogatą historię oraz znaczenie w różnych

Czytaj więcej »