POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Cegielska Kaszubski Szymielewicz Adwokacka Spółka Partnerska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15 75-501 Koszalin, NIP: 6692514823. swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników, deklarujemy, że pozyskane informacje są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, w sposób zapewniający ich ochronę.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:
Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i metodach ich przetwarzania, jest Cegielska Kaszubski Szymielewicz Adwokacka Spółka Partnerska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15 75-501 Koszalin, NIP: 6692514823. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: marcin.szymielewicz@gmail.com.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
1. Dane osobowe, które zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail, SMS, spotkań będą przetwarzane w celu:
a) bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub prowadzenia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, w zakresie działalności administratora – art. 6 ust. 1 lit. b,c oraz f RODO,
b) prowadzenia działań marketingowych w celu przedstawiania oferty usług firmy oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest konwencjonalny marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
e) obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
f) zarządzania kadrami, w tym pracownikami oraz współpracownikami oraz organizacji procesów rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. b,c oraz f RODO.
2. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

Odbiorcy danych
1. W ramach naszej działalności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
a) osobom prowadzącym działalność gospodarczą świadczącym usługi na rzecz Administratora,
b) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
c) dostawcom zewnętrznych rozwiązań IT,
d) w odniesieniu do osób aplikujących na oferty pracy – także portalom rekrutacyjnym.

Udostępnianie danych Cegielska Kaszubski Szymielewicz Adwokacka Spółka Partnerska
1. Podanie przez Ciebie danych Cegielska Kaszubski Szymielewicz Adwokacka Spółka Partnerska jest niezbędne, aby nawiązać współpracę i realizować zawartą umowę, jak również spełniać obowiązki prawne. Dotyczy to sytuacji korzystania z oferowanych przez nas usług, a także w przypadkach, gdy zamierzasz dołączyć do naszego zespołu.
2. W pozostałym zakresie (w szczególności dla przetwarzania danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych
1. Cegielska Kaszubski Szymielewicz Adwokacka Spółka Partnerska dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające danemu ryzyku przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.

Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, realizacji umowy, dla danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przykładowo:
a) dane osobowe przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń zgodnie z prawnie uzasadnianych interesem będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych, zgodnie z przepisami prawnymi;
b) dokumenty księgowe będą utrzymywane przez czas wymagany przepisami prawa dotyczący archiwizacji, w szczególności dotyczy to dokumentacji księgowej, która jest przechowywana generalnie przez 5 lat od końca roku, w którym miało miejsce zdarzenie zobowiązujące do utworzenia danego dokumentu;
c) dane kadrowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi archiwizowania dokumentacji pracowniczej, takiej jak akta osobowe, przez okres 50 lub 10 lat w zależności od długości zatrudnienia;
d) po zakończeniu procesu rekrutacji, dane będą usuwane bez zbędnej zwłoki, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, do momenty wycofania zgody;
e) dane przetwarzane w związku z interesem prawnym Administratora będą przetwarzane do momentu realizowania prawnie uzasadnionych interesów z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, w ww. przypadku – do momenty wyrażenia sprzeciwu;
f) pozostałe dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Cegielska Kaszubski Szymielewicz Adwokacka Spółka Partnerska
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do:
a) dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
b) sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),
f) sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),
g) oraz wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).

Transfer danych do krajów trzecich
1. Państwa dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w sposób mogący generować jakiekolwiek prawne skutki lub w znaczący sposób wpływać na klientów, dostawców, ich pracowników lub współpracowników, a także pracowników lub współpracowników czy kandydatów do pracy.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, będą one zapisane w pamięci Państwa przeglądarki.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
a) „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
b) “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
c) „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
d) „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
e) „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika.
5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień po wcześniejszym wyrażeniu zgody oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.