Zaznacz stronę

Kto chce, szuka sposobów.
Kto nie chce, szuka powodów.

MEDIACJE

Polubowne rozwiązywanie konfliktów jest najskuteczniejszym, najszybszym i najtańszym sposobem zakończenia każdego sporu, nie tylko prawnego. Moim celem są szybkie, efektywne i satysfakcjonujące rozwiązania zakończone zawarciem ugody. Jako mediator gwarantuję bezstronność, neutralność i poufność. Prowadzę mediacje sądowe i przedsądowe, z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz sporów pracowniczych. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

MEDIATOR

Marcin Franciszek Szymielewicz

Adwokat, trener, mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Koszalinie i Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Absolwent Praktycznej Psychologii Społecznej na SWPS w Warszawie,
praktyk mindfulness.

75-501 Koszalin,
ul. Piłsudskiego 11-15, lok. 104.

+48 606-36-36-51

KONTAKT

13 + 8 =